deny deny

سنجش Sanjesh

**************************

سنجش Sanjesh

**************************

سنجش    Sanjesh

توحید جعفریان
( پست سازمانی : کارشناس سنجش)
*****************************************
دانشجوی دکتری(PhD):مهندسی کامپیوتر(Architecture)
کارشناسی ارشد:مهندسی کامپیوتر (Architecture)
کارشناسی :مهندسی کامپیوتر (Software)
-زبان انگلیسی
jafarian.eng1@gmail.com
*****************************************
:Field of Specialization
PhD : Computer Engineering-Architecture
M.SC. : Computer Engineering-Architecture
B.SC. : Computer Engineering-Softwareدریافت کد سوابق تحصیلی برای کنکور


Updates آپدیت آنتی ویروس NOD 32


آخرین نظرات

 در صورتی که برای باز کردن فرم دریافت شده با مشکل مواجه شدید،فایل زیر را دریافت کرده ونصب نمایید.

WinRAR401

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیین نامه و فرم ها  :

بخشنامه های کلیدی واحد آیین نامه ها

 

بعد از     ورود      می توانید از قسمت  بخشنامه های کلیدی واحد آیین نامه ها   بخشنامه یا آیین نامه مورد نظر رادریافت نمایید. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیین نامه های جدید  

آیین نامه اجرایی مدارس

آیین نامه سالی واحدی (جدید)

آیین نامه نیمسالی واحدی جدید (بزرگسالان)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی (مقررات خدمت وظیفه عمومی )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شیوه نامه و شرح وظایف عوامل اجرائی امتحانات (نهایی و غیر نهایی ) به همراه نمون برگ ها

دانلود

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بخشنامه استفاده از ماشین حساب درجلسات امتحانی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیین نامه اجرائی مدارس

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم کمسیون خاص مربوط به مدرسه به همراه چارت

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

زمانبندی جلسات کمیسیون خاص

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرح وظایف عوامل امتحانات نهایی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیین نامه تخلفات امتحانی

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توصیه های لازم دربرگزاری امتحانات پایانی 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرمت طراحی سوالات

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم ارزیابی برگه سوالات امتحانی

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


محل ومدارک لازم جهت ثبت نام به صورت متفرقه {داوطلبین آزاد}

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شیوه نامه برگزاری امتحانات داخلی   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شیوه نامه انسداد دفاتر

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های محور 2و3 طرح جامع نظارت حوزه سنجش

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دستورالعمل ارزشیابی مستمر


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


فرم های درخواست مجوز اصلاح برای دانش آموزان:

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 فرم های تغییر رشته :

  دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ریزنمرات ابتدایی وراهنمایی:

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  صورت جلسه امتحانات داخلی وآیین نامه تخلفات:

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم تعهد نامه برای اخذ گواهینامه اصلی پایان تحصیلات :

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نمونه فرم گواهی می شود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط تحویل اصل گواهینامه پایان تحصیلات

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درصد قبولی

دانلود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم استعلام مدارک تحصیلی از نواحی و مناطق (PDF)

فرم استعلام مدارک تحصیلی از نواحی و مناطق (word)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم ریزنمرات و گواهی می شود

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برخی از فرم های مورد نیاز امتحانات (9 فرم )

1.دفتر رسید مدارک تحصیلی - 2.ریز سیاه ی مدارک تحویلی

3.فرم تعرفه ریز نمرات امتحانی(مخصوص قبولین کلاسهای چهارم ترمی )

4.فرم قبولین (اول ،دوم،سوم،چهارم ابتدائی)-5.فرم قبولین (اول و دوم راهنمایی شماره یک)

6.فرم قبولین (اول و دوم راهنمایی شماره دو)-

7.فرم قبولین پنجم ابتدائی-8.فرم قبولین سوم راهنمایی-9.نمون برگ ثبت نمرات چهار ساله نظام قدیم

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرم های اعتراضات مربوط به امتحانات نهایی 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  بخشنامه ها و کلیه فرم های مربوط به انسداد دفاتر

      بخشنامه و کلیه فرم های مربوط به دفاتر ریزنمرات و امتحانات متوسطه دوره دوم

 

    کلیه فرم های مربوط به دفاتر ریزنمرات و امتحانات متوسطه دوره اول


  

بخشنامه و کلیه فرم های مربوط به دفاتر ریزنمرات و امتحانات دوره ابتدایی      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیین نامه و اختیارات کمیسیون

 اختیارات کمیسیون خاص